Kliniğimize 12.Mart 2018 günü Türk Oftalmoloji Derneği  Yeterlik Kurulu (TOYK)  tarafından “Uzmanlık Eğitimi Akreditasyonu” değerlendirilmesi için ziyaret gerçekleştirilecektir.  TOYK ve TTB temsilcilerinin ziyareti dileyen herkesin katılımına açıktır.

Prof Dr Figen Şermet
AÜTF Göz Hastalıkları AD Başkanı