Tarihçe
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği, 1946 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Süreyya Gördüren başkanlığında, Ankara Tıp Fakültesinin Cebeci’ deki kampüsünde kurulmuştur. Daha sonra 1957’de Türkiye Göz Bankası derneği kurularak, Cebeci Kampusunda Mamak yolu üzerindeki modern Göz Kliniğinin yapımı tamamlanmış ve 02 / 12 / 1963 tarihinde, eski binasından buraya taşınmıştır. Mamak yolunun karşı tarafındaki poliklinik binası ise Prof. Dr. Cahit Örgen tarafından, Vehbi Koç Eğitim Vakfının destekleriyle yaptırılmış ve 1973’ de hizmete açılmıştır.

Kliniğimizde 1963 tarihinde Prof. Dr. Süreyya Gördüren tarafından ilk defa keratoplasti ameliyatı yapılmıştır. Daha sonra Türkiye’ de ilk defa üst ihtisaslaşmaya gidilerek sırasıyla 1964’ de Glokom Birimi, 1966’ da Şaşılık Birimi 1967’ de Kontakt Lens Birimi, 1968’ de Retina Birimi, 1973’ de Tümör Birimi, 1975’ de Ultrasonografi Birimi, 1987’ de Vitreoretinal Cerrahi ve Endoskopik Mikrocerrahi Birimi, 1992’ de Nörooftalmoloji Birimi kurulmuştur. 1977 tarihinde ise İmmünoloji ve Mikoloji Laboratuarları kurularak, keratoplasti ameliyatlarında HLA sistemleri ve korneanın mantar enfeksiyonları üzerinde çalışmalara başlanmıştır.

Kliniğimizin, Dünyadaki en son tıbbi ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi yaklaşımının sonucu olarak, 1970 yılında kliniğimize bağışlanan ameliyat mikroskopu ile oftalmolojide  mikrocerrahi uygulamalarına geçilmiş ve 2. Cumhurbaşkanımız Sayın İsmet İnönü’ nün katarakt ameliyatı Prof. Dr. Cahit Örgen tarafından Mayıs 1971 tarihinde kliniğimizde yapılmıştır. 1975’ de argon laser ışık koagülasyonuna, 1976’ da ise,dünyada çıkan ilk alet ile pars plana vitrektomi ameliyatlarına başlanmıştır. Teknolojinin ilerlemesi ile 1987 yılında katarakt ameliyatlarında göz içi lens implantasyonuna geçilmiş, 1995’ de ise kataraktlı olgularda fakoemülsifikasyon yöntemi uygulanmaya başlamıştır.  1987 yılında yenilenen teknik donanımla, modern vitreoretinal cerrahi ve oftalmik mikroendoskopinin tüm yöntemleri uygulanmaya başlamıştır.

Kliniğimiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Süreyya Gördüren 1954 – 1956 yılları arasında  Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. Kliniğimizde yetişen çeşitli değerli öğretim üyelerimiz Ege, Hacettepe, Cerrahpaşa, Selçuk, Gazi, Dokuz  Eylül Üniversiteleri Tıp Fakültelerinde de hizmetlerine devam etmiştir.
Göz  Kliniğimiz  her  zaman  yenilikçi  ve  en  son gelişmeleri izleme,  uygulama  ve geliştirme çabasında olmuş, Türkiye’ de oftalmoloji alanındaki pek çok ilklere imza atmıştır.
 

Vizyon – Misyon

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalının misyonu;
Toplumun öncelikli gereksinimleri doğrultusunda göz hastalıkları ve görme problemlerine yönelik önlemlerin alınmasını sağlayarak hastalıkların sıklığını azaltmak, mevcut hastalıklar açısından hastalara uygun tedavi ve rehabilitasyon programlarını sunmak, göz hastalıkları alanında ulusal ve uluslararası araştırmalar ile bilimsel bilgi birikime katkıda bulunmak ve gelecekte bu alanda hizmet edecek teorik ve pratik açıdan yetkin, etik ve çağdaş uzman hekimler yetiştirmek

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalının vizyonu;
Göz hastalıkları ve görme problemleri alanında en kaliteli hizmeti sunan, akademik performansın en üst düzeyde olduğu, bilimsel araştırmalarını ve eğitim olanaklarını uluslararası alanda paylaşan, şeffaf, yenilikçi, insan odaklı ve çağdaş uzman hekimler yetiştiren bir klinik olmak

Genel Tanıtım 

Bölümün Bulunduğu Yerleşke: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kampüsü
Akademik Personel Sayısı:  9 adet profesör, 2 adet doçent, 1 adet uzman, 19 adet araştırma görevlisi.
İdari Personel Sayısı: 44
Yatak Sayısı: 49
Poliklinik Oda Sayısı:
Genel Poliklinik : 5
Retina Birimi:2
Tümör Birimi:1
Uvea Birimi:1
Şaşılık Birimi:2
Glokom Birimi:3
Oküloplasti Birimi:1
Kornea-Kontakt Lens Birimi:2
Travma Birimi:1
Nörooftalmoloji Birimi:1

Web Adresleri: www.ankaratipgoz.com  www.ankaratipgoz.org