Haberler

Ankara Tıp & ESASO İşbirliği İle Göz Uzmanlarına Kaliteli Bilimsel Eğitim

Merkezi İsviçre’ de bulunan ESASO ( European School for Advanced Studies  in Ophthalmology ) Göz Hastalıkları Okulu, göz doktorlarının mezuniyet sonrası klinik ve cerrahi eğitimlerini geliştirmek için oluşturulmuş olan ve İsviçre’ deki Lugano Üniversitesi ile ilişkili bir kurumdur. Tüm dünyadaki göz hastalıkları uzmanlarının mezuniyet sonrası eğitimlerini geliştirmek için; bilimsel araştırmaları destekler, toplantı ve seminerler düzenler, […]

Bilimsel Olarak Onay Almış Olan Biyonik Göz (Argus II), Ülkemizde Kulllanılma Aşamasına Geldi

Halk arasında tavuk karası veya gece körlüğü olarak adlandırılan retinitis pigmentosa hastalığı, çok değişik genetik geçiş özellikleri gösteren, retinanın dış tabakalarını (fotoreseptörler ve retina pigment epiteli) dejenere ederek total körlüğe götüren nadir bir hastalıktır. Toplumdaki görülme sıklığı 1/5000 olup, Ülkemizde 20 bin civarında retinitis pigmentosa hastası olduğu hesaplanmaktadır. Görme alanında, borudan baka gibi tedrici daralmaya yol […]